Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


WFOŚ w Gdańsku informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Listą przedsięwzięć priorytetowych środki statutowe będą przeznaczane przede wszystkim (w pierwszej kolejności) na dopełnienie dofinansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz RPO.