Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016)

Przygotuj do druku Zapisz jako PDF

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pn.  „Czyste powietrze Pomorza” (edycja  2016).  Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

aktualizacja 30.06.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać w terminie do 20 maja 2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 24 czerwca 2016r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 czerwca 2016r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

 

Pliki do pobrania: